Privat undervisning

Førde BHK tilbyr enkelttimar for dei som ønskjer hjelp ved ulike aspekt av sitt hundehald.

Dette kan være:

adferd som oppleves problematisk for eigar:

  • møtesituasjoner
  • usikkerheit
  • ressursforsvar
  • anna

kvardagslydigheit

  • gå pent i band
  • innkalling
  • anna

Dersom dette er noko som kan være aktuelt for deg, ta kontakt med Førde Brukshundklubb v/ instruktørane

Frode Fuglestrand – tlf 905 93 759 /epost: [email protected]

Irene M. Sønnervik – tlf 478 88 940 / epost: [email protected]

Pris for 1.konsultasjon m/observasjon og veiledning av 2 instruktører er kr. 300,-. Deretter etter avtale.