VIKTIG MELDING ANGÅANDE PÅMELDINGSFRIST FOR UTSTILLINGA I NAUSTDAL