MANDAGSTRENINGANE ER AVLYST PÅ UBESTEMT TID

Det er ingen vesentlige endringar i anbefalingane frå NKK, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, i forhold til å begrense kontakt mellom hundar og samling av hundar. Styret i klubben endrar difor ikkje på sitt vedtak, så mandagstreningane er avlyst på ubestemt tid, heilt til ny informasjon vert gitt!