INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det vert årsmøte i Førde Brukshundklubb 22. februar kl. 19.00, Førde Camping.

Innkomne saker må vera styret i hende innan 12. februar 2018. Sendast til email: [email protected]

Kandidatar til valkomitèen skal inn til styret innan fristen. Styret skal vite forslag til kandidater før årsmøtet, på lik linje med andre saker som skal behandlast av årsmøtet.

 

Fylgjande personar i styret er på val:

Styremedlem: Gro Janne Olsen Lærum

Kasserar: Irene M. Sønnervik

1. Varamedlem: Frank Lien

2. Varamedlem: Marita Snildal

Revisor: Asbjørn Steen

 

Vel møtt!