Årsmøte i Førde Brukshundklubb tysdag 28. februar 2017

Innkalling til årsmøte

Det blir Årsmøte i Førde Brukshundklubb tysdag 28. februar 2017 kl 19.00 på Førde Camping.illustrasjon-1
Innkomne saker skal være styret i hende innan 19.februar 2017. Sendast til E-mail: [email protected]

Kanidater fra valkomiteen skal inn til styret innan fristen. Styret skal vite forslag til kandidater før årsmøtet, på lik linje med andre sake som skal behandlas på årsmøtet!

Følgande personar i styret er på val:

Leiar: Katrin Bøyum
Styremedlem: Leif Magne Aarnes
Varamedlem 1: Frank Lien
Varamedlem 2: Magni Håland Hommedal
Revisor: Linn Fjæren